In de intakevragenlijst kunt u aangeven of wij de verwijzer al dan niet op de hoogte mogen brengen van de opstart van de therapie. Wanneer later blijkt dat anderen geïnformeerd en/of betrokken moeten worden, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen.