Conflictcoaching
Bij conflictcoaching gaan we aan de slag met onderlinge interacties en ieders aandeel hierin. De deelnemers (partners, collega’s, familie, vrienden, …) worden zich bewust van ineffectief gedrag. Vervolgens wordt er bekeken wat nodig is om tot aangenaam en effectiever gedrag te komen.
De conflictcoach begeleidt de betrokkenen in het verkrijgen van inzicht in de eigen bijdrage aan het conflict (wat zelfreflectie vergt) en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Men wordt zich beter bewust van wat onderliggend meespeelt (zoals behoeften, belemmerende overtuigingen of waarden). In uitgebreide (en circulaire) gesprekken wordt hier verder op in gegaan. Zo ontstaat er ruimte om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken. Bij conflictcoaching wordt het gesprek gefaciliteerd volgens een stappenplan. Er wordt dus niet zozeer naar een snelle oplossing toegewerkt, maar we naar betere interactiepatronen.

Lifecoaching
Ga samen met een coach op zoek naar wat jouw weg is in het leven of in de situatie die voor je ligt. Hoe jullie dit benaderen hangt af van met wie je je op pad begeeft en vooral de werkwijze die jullie beiden het meeste bevalt.
Of het nu vanuit een typische gespreksruimte is, al wandelend in de natuur of in dialoog met soms ook een paard erbij…  Onze coaches bieden je een waaier aan mogelijkheden, wat nodige structuur en een engagement om in een fijne sfeer mee met jou op onderzoek te gaan. 
Via interactieve oefeningen en gesprekken ga je samen met jouw coach op zoek naar wie je bent en wat je wilt in jouw verdere leven.
Lifecoaching is vaak aangewezen bij volgende vragen:
Wie ben ik? 
Sta je voor een moeilijke beslissing?
Zoek je een uitweg uit een complexe situatie?
Wil je een nieuwe vaardigheid aanleren?
Werken aan je zelfsturing?
Heb je vragen rond zingeving en je authenticiteit?
Meer evenwicht in de relatie tot jouw groter geheel?

Ontwikkelingsgerichte NLP Coaching
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een andere manier van denken èn een bepaalde manier van leven. Het heeft vooral als doel dat jijzèlf aan jouw levensroer staat, zodat je de juiste keuzes maakt die passen bij jouw authentiek persoon.
We sporen jouw “denken-voelen-doen” op, observeren en onderzoeken dit grondig. Op deze manier creëren we binnen in jou een stroming die je in beweging zet om tot veranderingswerk te komen.
Via NLP-coaching volgen we ook het Ontwikkelingsgericht Traject. Dit doen we via onderzoek naar: jouw identiteit, zelfsturing, project en het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt. Concreet onderzoeken en focussen we tijdens NLP-coaching op :
* interactie tussen je lichaam, je hart en je geest
* jouw vermogen om je belemmerende denkpatronen en gedragspatronen te veranderen via ondersteunende overtuigingen
* jouw bewuste en onbewuste binnenwereld en hoe je dit uit in je gedrag
* ‘hoe’ je de dingen doet die je doet”
* inzicht in de oorsprong van problemen vanuit het verleden en de impact ervan op je huidig leven
* jeugdtrauma’s transformeren
* hoe je jouw gewenste doelen kan bepalen en deze ook weet te bereiken
* jouw communicatievaardigheid (verbaal en non-verbaal) aan te sterken en hoe we deze optimaal kunnen inzetten in relatie met jezelf en anderen
* jouw blinde vlekken, valkuilen aan het licht brengen en inzetten als krachtbron
* innerlijke rust, balans, vrijheid en liefde ervaren bij jezelf èn deze kunnen delen met anderen