“Alleen met het hart kun je goed zien”

Gezinstherapeut
Systeemtherapeut
EFT

Contactgegevens

Gsm: 0486/48.03.65
els@arnicapraktijk.com

Over mij

Binnen de therapie creëren we samen tijd en ruimte om stil te staan bij zorgen, moeilijkheden of problemen die er zijn. Dit om samen anders naar bepaalde situaties te kijken en om beter te kunnen functioneren. Ik leer om te gaan met moeilijke gevoelens en ontwikkel nieuwe vaardigheden. Ik ga hierbij op een creatieve manier op zoek naar de taal van de kinderen of jongeren.

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problemen van het kind of de jongere wordt bezien in de complexe samenhang met het systeem. Systeem is een term die staat voor alles wat er in de leefwereld van het kind is: Gezin, relatie, familie en vrienden, school, cultuur,… . Een belangrijk doel van individuele systeemtherapie is om naast de innerlijke beleving van het kind ook zicht te krijgen op de interacties van het kind of de jongere met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht.
Als gezinstherapeut kies ik voor een meerzijdig partijdige opstelling. Dit betekent dat ik geen kant kies voor één of meerdere gezinsleden en dat ik geen situaties of meningen beoordeel of veroordeel. De visie van iedereen moet in alle openheid aan bod kunnen komen. Daarom werk ik als gezinstherapeut liefst met het volledige gezin. Als EFT therapeut probeer ik te kijken naar wat zich afspeelt in mensen én tussen mensen. Ik ga op zoek naar de betekenis van het gedrag en waarom mensen er zelf niet uit geraken. Alle gedrag heeft immers een betekenis, en hangen samen met gevoelens en emoties. Samen met het kind, de jongere en de ouders ga ik op zoek naar die betekenis in het hier en nu. Ik ga het verhaal van het kind of de jongere samen met de ouders nieuwe betekenis verlenen en op die manier kunnen we samen bouwen aan een stevige basis tussen ouder en kind. Zo zijn er bv situaties waarin een kind onhandig aangeeft wat het nodig heeft: Het kind reageert boos terwijl het verdrietig is en denkt dat zijn mama of papa hem of haar niet graag ziet. ‘Alleen met het hart kun je goed zien’. Nieuwe, positieve interacties/gedragingen en nieuwe, positieve emoties kunnen ontstaan. Ik ga op zoek naar een veilig gevoel van verbondenheid met elkaar. Dit zodat elk kind, elke jongere,elke volwassene het gevoel krijgt dat er écht geluisterd wordt, en dat ze terug op een goede emotionele manier met anderen kunnen omgaan. De nadruk hierbij ligt op het hier en nu en op de emotie.

OPLEIDINGEN

EFT- de voortgezette opleiding Core Skills, Lieven Migerode en Karin Wagenaar

EFT- (Emotionally Focused Therapy) Externship, Lieven Migerode en Karin Wagenaar 

Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW (handelingsgericht werken)-KADER, vorming vclb, Ilse Dewitte, Els Joos, Ingrid Coosemans, Hermien De Backer, Nina Nyman, Marc Neyens, Maurits Wysmans, Manja De Neef, Eric Heyns, An Victoir, Caroline Braet, Caroline Damman,… 

“Handelingsgericht werken om problemen te verkennen, een diagnose te stellen en alle betrokken partijen in te schakelen in een plan van aanpak, technieken gebaseerd op de leertheorie en de cognitieve gedragstherapie om het kind in zijn krachten te ondersteunen en bij te sturen in een gewenste richting”

Eerstelijns Triple P

Relatie- en Gezinstherapie, Kern, Sint-Niklaas, Greet Splingaer, Jean-Marie Goovaerts, Prof. Peter Rober, Prof.dr. Fons Vansteenwegen,… 

Bachelor Sociaal Werk, Optie Maatschappelijk Werk, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen