Wanneer kinderen en jongeren zich moeilijk kunnen uitdrukken met woorden, kan Sherborne aangewezen zijn. Deze bewegingstherapie is ook aan te raden bij kinderen die veel nood hebben aan beweging, waarvan de aandacht vluchtig is en die het eigen lichaam als negatief ervaren. Ook kinderen, jongeren en ouders die moeite hebben met grenzen aangeven en grenzen respecteren alsook gezinnen die opzoek zijn naar verbinding, kunnen gebaat zijn met Sherborne
Het doel van Sherborne is dat kinderen leren om zichzelf en anderen te vertrouwen, hun eigen lichaam graag te zien, voor zichzelf te zorgen, voor anderen te zorgen, zorg te aanvaarden, grenzen aan te geven en andermans grenzen te respecteren.

Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk: individuele therapie, ouder-kind therapie, groepstherapie, … In onderling overleg wordt bekeken welke behandelvorm het meest aangewezen is.