Hier worden op voorhand concrete afspraken rond gemaakt. Zo kan men bijvoorbeeld een schoolobservatie aanvragen. De therapeut spreekt met de ouders en de leerkracht af wanneer dit het beste past en zal op het afgesproken moment gaan observeren. Ouders dienen hierbij niet aanwezig te zijn.