Ja. Wanneer anderen geïnformeerd en/of betrokken moeten worden, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen. U wordt actief mee betrokken in dit overleg.