Momenteel hebben wij een aanmeldingsstop voor logopedie.

U kan altijd op www.vvl.be kijken of er een collega in de buurt te vinden is.

Logopedie is gericht op kinderen en volwassenen die moeilijkheden ondervinden op vlak van communicatie. Communicatievaardigheden zijn nodig om informatie, kennis en gevoelens te kunnen delen met anderen. Het logopedisch traject bestaat uit onderzoek, behandeling en advies en is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten. Voor problemen met spraak, taal, stem en/of gehoor – al dan niet als gevolg van een hersenletsel – kan u terecht bij één van onze logopedisten. Een logopedist kan ook ingeschakeld worden als er sprake is van een slikproblematiek of treedt op als stemtherapeut. Daarnaast kan een logopedist via remediëring – van (vooral) schriftelijke communicatie – helpen bij leerproblemen.

Kinderen, jongeren, ouders en volwassen kunnen bij de logopedist terecht voor vragen en bezorgdheden rond:
Articulatiestoornissen
Fonetische articulatiestoornissen: uw kind spreekt bepaalde klanken op een foute manier, maar is desondanks nog steeds verstaanbaar
Fonologische articulatiestoornissen: uw kind laat klanken weg, verplaatst klanken binnenin een woord, uw kind spreekt onverstaanbaar
Dysfagie / Slikproblemen (regelmatig verslikken)
slikproblemen ten gevolge van ouderdom (verzwakking van de slikspieren)
slikproblemen ten gevolge van verlamming
kinderen die na een bezoek bij de orthodontist te horen krijgen dat er logopedie nodig is voor een foutief slikpatroon
Leerproblemen en Leerstoornissen
achterstand in lezen/spelling of dyslexie/dysorthografie
achterstand in rekenen of dyscalculie
Een achterstand op deze domeinen kan later een diagnose ‘leerstoornis’ als gevolg hebben, hoewel dit niet altijd het geval is.
Neurologische aandoeningen
Afasie, apraxie, dysartrie, NAH, … : problemen met taal en spraak na een hersentrauma
Revalidatie na laryngectomie
Stemstoornissen / Stemtraining
stembandknobbels
stembandverlamming
snel vermoeide en/of pijnlijke stem
zwakheid van de stem door ouderdom

Stotteren
Taalachterstand en Taalstoornissen
jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling
kinderen die achterblijven op vlak van taal

Vanuit Arnica staan wij garant dat elke logopedist een eigen expertise en specialisatie heeft en zorgen wij ervoor dat u bij de juiste persoon terecht komt.