Ergotherapeut
Psychomotorisch therapeut

Contactgegevens

Gsm: 0498/13.06.79
manon@arnicapraktijk.com

Wie kan er bij Manon terecht?

Kleuters – kinderen – tieners – volwassenen
individueel of in gezinsverband

Waarvoor kan je bij Manon terecht?

Psychomotoriek – ergotherapie – Sherborne 

Fijne motoriek vb vingerbewegingen; leren knippen; veters strikken

Schrijfmotoriek vb voorbereidend schrijven en effectief schrijven

Ontwikkelen van een voorkeurshand

Grove motoriek vb leren fietsen/touwspringen

Spanningsregulatie 

Emotieregulatie

Lichaamsbeeld vb bij een vertekend lichaamsbeeld of ontevredenheid over eigen lichaam

Relaxatietechnieken vb bij verhoogde spanning, zelf bewust strategieën toepassen om spanning te doen dalen.

Lichaamsbewustzijn

Communicatievaardigheden verschillende vormen van relaties ontdekken

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander & omgeving

Versterken van relatie tussen ouder en kind/broer en zus d.m.v. Sherborne technieken

Zelfredzaamheid / zelfstandigheid vb jezelf kunnen verzorgen; zelf naar winkel kunnen gaan.

Gestandaardiseerde testing visuele en motorische integratie, fijne en grove motoriek

Manon: “gedreven, avontuurlijk, creatief, sportief, met een passie voor mens, dier en beweging, streef ik het motto na live your dreams. En ja, mijn wens is om u te ondersteunen in het realiseren van uw dromen en de weg ernaar toe mogelijk te maken. Als ergotherapeut (2013) en als psychomotorisch therapeut (2021) met kennis over geweldloos verzet, polyvagaal theorie, systeemtheoretisch denken (bijscholingen), ga ik samen met u en uw kind opzoek naar wat uw kind ervaart als struikelblok, wat u/uw kind belemmert om de dingen te kunnen doen die u belangrijk vindt.”

Wat is psychomotoriek?

Psychomotorische therapie richt zich op de verbinding tussen enerzijds motoriek, onze handelingen, ons voortbewegen, ons lichaam; en aan de andere kant onze psyché, onze persoonlijkheid.

Door te bewegen met ons lichaam doen we ervaringen op, kunnen we in contact treden, kunnen we leren, groeien en ontwikkelen. Hiervoor is het vertrouwen op je eigenlichaam van groot belang, evenals het bewust zijn van sensaties binnen en buiten je lichaam. Psychomotoriek speelt een belangrijke rol tijdens de hele levensloop vanaf baby tot volwassenen. 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een behandelwijze die je helpt om problemen op te lossen die jou verhinderen om de dingen te doen die jij belangrijk vindt. Ergotherapie kan ook preventief werken om jouw vermogen te behouden of om je vermogen te verbeteren om: 

– voor jezelf te kunnen zorgen

– deel te kunnen nemen aan schoolse- of werk gerelateerde activiteiten

– te kunnen genieten van je vrije tijd.

We vertrekken van wat je al wel kan en vanuit jouw interessegebied. En door gebruik te maken van activiteiten uit uw dagelijks leven (activiteiten die voor u zinvol zijn), zal u een actieve rol krijgen in het traject om de kwaliteit van jouw (gezins)leven te verbeteren. Als ergotherapeut zal ik u ondersteunen, zal ik u stimuleren en uitdagen en u bepaalt het tempo.

Wat is Sherborne?

Sherborne is een bewegingspedagogiek/methodiek, ontwikkeld door Victoria Sherborne (Engeland, nu verspreid over de ganse wereld). Sherborne methodiek is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen en in de omgeving. Samen gaan we onze mogelijkheden verruimen en de controle over ons eigen lichaam vergroten door bewegingskwaliteiten te ontdekken die we van onszelf nog niet kenden. Victoria Sherborne baseert haar bewegingsprogramma op de fysieke ervaringen van een baby; vanuit een geborgen plekje, de omgeving en ons zelf kunnen ontdekken.