Psychotherapie is een uniek proces waarbij je de tijd en ruimte krijgt om – samen met de therapeut – te zoeken naar wat je nodig hebt om met jouw ervaringen en moeilijkheden om te gaan. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen kwaliteiten en aandachtspunten zodat je kan ontplooien tot de persoon die je wilt en kunt zijn.

Kinderen, jongeren, ouders en volwassenen kunnen bij de therapeut terecht met vragen en bezorgdheden rond:

Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,…
Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, postnatale depressie, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, …
Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, …
Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie,
Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, midlifecrisis, zelfdodingsgedachten, zingeving, …
Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette, NLD, …
Persoonlijkheid: borderline, hoogsensitiviteit, …
Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, …
Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, huilbaby, zindelijkheidsproblemen, …
Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, …
Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, …
Vanuit Arnica staan wij garant dat elke therapeut een eigen expertise en specialisatie heeft en zorgen wij ervoor dat u bij de juiste persoon terecht komt.

We werken aan de hand van volgende benaderingen: Cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, integratieve therapie, systeemtherapie, speltherapie en creatieve therapie. Ook relaxatietherapie en rouw- en verliescounseling kunnen ook onderdeel van het therapieproces zijn.

Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut de focus legt op de behoeften, emoties en ervaringen van jou. De therapeut biedt een ondersteunende en empathische omgeving waarin je jezelf vrij voelt om je gedachten en gevoelens te uiten. Het doel van deze therapie is het bevorderen van zelfinzicht en persoonlijke groei, zodat je zelf aan de slag kan gaan met de obstakels die je tegenkomt. De therapeut speelt een faciliterende rol, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een vertrouwensband en de therapeut zal je aanmoedigen om je eigen innerlijke hulpbronnen te ontdekken en te benutten.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die zich richt op het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. De therapeut helpt je om disfunctionele denkpatronen en overtuigingen te herkennen en te veranderen, waardoor negatieve emoties en gedragingen kunnen verminderen. Door het aanpakken van negatieve denkpatronen en het aanleren van gezondere coping-strategieën, kan cognitieve gedragstherapie als (onderdeel van) therapie ingezet worden bij verschillende psychische problemen.

Integratieve therapie


Bij integratieve therapie zal de therapeut verschillende technieken en interventies (bv gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, …) gebruiken. Hierdoor is de therapeut in staat om de behandeling aan te passen aan jouw specifieke situatie met jouw vragen, obstakels en eigen sterktes.

Systeemtherapie

Individuele systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hulpvraag van de cliënt wordt bekeken in de complexe samenhang met ‘het systeem’.
‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldingsvraag.
Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed in het ‘hier en nu’ ten gunste van de aanmeldingsvraag.

Speltherapie

Speltherapie is een therapievorm voor kinderen van 3 tot +/- 12 jaar. Spel wordt gezien als de taal van het kind.
Het spel geeft het kind de gelegenheid om gevoelens, gedachten, ervaringen, … te tonen en te verwerken. Belangrijk hierbij is de vertrouwensband tussen de speltherapeut en het kind. Hier wordt extra zorg en aandacht aan besteed. De speltherapeut sluit aan bij hetgeen het kind brengt, leert de taal van het kind begrijpen en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Het kind krijgt ook de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en samen met de therapeut te zoeken wat het nodig heeft.
Speltherapie gaat steeds hand in hand met begeleidende oudergesprekken.
Speltherapie wordt vaak ingezet bij:
– Weinig zelfvertrouwen
– Laag zelfbeeld
– Angsten
– Emotionele problemen
– Hechtingsproblemen
– Gedragsproblemen
– Sociale problemen
– …

Creatieve therapie

Voor sommige mensen is het makkelijker om contact te maken met hun innerlijke wereld; gedachten, gevoelens, emoties, … via creatieve technieken. Welke technieken ingezet worden, hangt af van de therapeut en wat jij nodig hebt. Creatieve therapie is vaak een onderdeel van speltherapie of gesprekstherapie. Creatieve technieken kunnen zowel ingezet worden bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Relaxatietherapie

Heb je ook wel eens het gevoel dat je even op de pauzeknop wil duwen maar niet weet hoe? Heb je wel eens last van een gespannen gevoel? Merk je dat je al gauw ‘overspannen’ geraakt? Of heb je vaak een gevoel van onrust en stress?
Misschien wil je gewoon even een momentje van rust en ontspanning. Of een moment voor jezelf los van alle verwachtingen, verplichtingen en prikkels om je heen. Misschien klinken er wel al alarmbellen om het rustiger aan te doen.
Op zich is er niets mis met een gezonde portie stress. Het geeft energie en maakt dat ons lichaam in paraatheid wordt gebracht om te presteren, om te focussen, of dat we bij een noodsituatie kunnen weglopen of reageren. Maar stress leidt tot een onevenwicht in ons lichaam. Daarom is het belangrijk om ook weer tot rust en herstel te komen.
Bij chronische stress zijn er onvoldoende herstelmomenten. Je lichaam laat dan wel alarmlichtjes knipperen, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, een verhoogde bloeddruk, hoofdpijn of een verminderd immuunsysteem. Die signalen pikken we vaak onvoldoende of laat op. We zitten te veel in ons hoofd en te weinig in ons lichaam om dit op te merken. Of we negeren onze alarmlampen zelfs gewoon.
Ontspanning, zoals een fijne wandeling of een lekker warm bad, kan al helpend zijn. Als je met chronische stress zit, is dit vaak niet genoeg, omdat de effecten van ontspanning eerder van korte duur zijn.
Relaxatietechnieken, zoals ademhalings- of (spier)ontspanningsoefeningen, zijn er op gericht om weer tot voldoende herstelmomenten te komen én om ook op langere termijn veranderingen teweeg te brengen. 
Wanneer je een oefening of techniek steeds beter onder de knie krijgt, zal je lichaam (en geest) steeds sneller reageren en ontspannen raken. 
Je kan deze ook bewust gaan gebruiken in situaties die moeilijk voor je zijn, bij bepaalde angsten (de lift, een presentatie,…) of tijdens moeilijke periodes.  
Studies tonen positieve effecten van relaxatie aan bij een oa. stressgerelateerde klachten, pijnklachten en angsten. 
Hoe groot of klein je struggles met stress ook zijn, relaxatie helpt om meer voeling te krijgen met je lichaam, meer bewust te worden van je grenzen en van de alarmsignalen van je lichaam.

Rouw- en verliescounseling

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met rouw en verlies. We benaderen rouw in de brede zin van het woord.
Bij rouw denken we in de eerste plaats aan het verlies van een dierbare. Daarnaast zijn er vele andere verlieservaringen, ook levend verlies genoemd.
Het verlies van je gezondheid, verlies door een relatiebreuk of door ontslag zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook verlies van je zelfvertrouwen, je toekomstperspectief, je vrijheid of je dromen…
Rouw gaat niet om het loslaten en afscheid nemen. Het gaat eerder over de zoektocht naar een blijvende symbolische verbinding met dat wat we verloren zijn.
De vorm en intensiteit van rouw is voor iedereen anders. We nemen de tijd om stil te staan bij wat dit nu net voor jou betekent.
Wie ben ik zonder de ander? Of zonder het verlorene? Welke emoties ervaar ik en hoe ga ik daar mee om?
Samen zoeken we naar de juiste woorden voor jouw verlies, erkennen we de emoties die hierbij gevoeld worden en zoeken we naar wat voor jou helend kan werken.