Psychologische begeleiding/ coaching Tarieven RIZIV-tarieven
Inschattingsgesprek €60
Individuele sessie (therapie/belevingsonderzoek/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding) €70 €4 of €11
Relatie- en gezinssessie €77 €4 of €11
Op verplaatsing (therapie/overleg/observatie) €77 €4 of €11
Intelligentieonderzoek (test en verslag) €260
Neuropsychologisch onderzoek (test en verslag) €115/uur
Autismescreening (test, vragenlijstenonderzoek en verslag) €82/uur
Adviesgesprek na uitgebreide diagnostiek €82/uur
Vragenlijstonderzoek €50
Verslaggeving op vraag €50
Dossierkost (per jaar) €8
Supervisie €75
Psychomotorische begeleidingen Tarieven
Sessie van 30 minuten €30
Sessie van 60 minuten €60
Sensorisch profiel
Verslaggeving op vraag €50
Voedingsbegeleidingen Tarieven
Sessie van 60 minuten €60
Verslaggeving op vraag €50
Loopbaanbegeleiding Tarieven
Sessie van 60 minuten €75
Via loopbaancheques Aan te vragen via VDAB
Verslaggeving op vraag €50
Logopedische begeleidingen Onze logopedisten werken volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven
Sessie van 30 minuten €29,28
Stottertherapie (30 min) €33,40
Sessie van 1 uur €58,81
Stottertherapie: Sessie van 1 uur €67,07
Aanvangsbilan €34,28 (max 5x)
Evolutiebilan €48,86
Groepstrainingen/yoga Via de inschrijvingsknop kunt u bekijken welk tarief van toepassing is.