Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat wij de afspraak kunnen verplaatsen of eventueel annuleren.

U kan uw afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren bij uw therapeut.

Gelieve steeds telefonisch te annuleren bij uw hulpverlener Indien u niemand aan de lijn krijgt, gelieve een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat, waarbij u duidelijk uw naam en voornaam (of dat van uw kind) en de datum en uur van uw afspraak aangeeft.

Indien u een nieuwe afspraak wenst, mag u uiteraard laten weten hoe en wanneer u bereikbaar bent om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Indien u laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

Bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de sessie aangerekend.
Bij een annulatie binnen 24 uur of bij het niet komen opdagen, zijn wij helaas genoodzaakt 100% van de sessie aan te rekenen.

U vindt hier een overzicht van onze tarieven.

Opgelet, wanneer u aan RIZIV-tarieven consultatie volgt, wordt de administratieve kost berekend op basis van de reguliere tarieven.

Indien er sprake is van overmacht, wordt deze administratieve kost kwijtgescholden.

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
  • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner
  • Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)
  • Plotselinge ziekte

Uw hulpverlener mag hiervan een bewijs vragen.