In eerste instantie bespreekt u dit best met uw eigen therapeut. Indien dit onvoldoende is, kunt u steeds de praktijkcoördinator contacteren. Deze bekijkt samen met u welke oplossingen er mogelijk zijn.