Alles wat binnen de therapie gedaan en gezegd wordt is vertrouwelijk. De therapeut zal hierover niet communiceren met anderen. Wanneer ingeschat wordt dat het aangewezen is om anderen te informeren, zal de therapeut dit steeds in overleg met u doen. In uitzonderlijke situaties, die ingeschat worden als gevaarlijk, kan de therapeut actie ondernemen.