Binnen onze praktijk zijn er een beperkt aantal geconventioneerde uren beschikbaar (RIZIV-uren). Kwetsbare cliënten hebben recht op een verhoogde terugbetaling vanuit het RIZIV. Informeer bij uw therapeut of u hiervoor in aanmerking komt.